Tannlegene på Solsiden Logo

for våre henvisere

Vi tar imot pasienter innenfor våre spesialområder

 • Oral kirurgi/medisin
 • Protetikk og bittfunksjon
 • Periodonti
 • Endodonti
 • Kjeveortopedi
 • Kjeve-ansiktsradiologi

Røntgenopptak

Vi tar imot pasienter for røntgenopptak. Vi har en Planmeca Promax 3D MID, som tar både vanlig OPG, profilbilder, ansiktsskjelett, kjeveledd, og 3D bilder med Cone Beam Volum Tomografi teknikk. Bildene tilsvarer medisinsk CT i ansiktet påfører pasientene betydelig lavere stråledose. Disse bildene kan blant annet brukes til computerguidet implantatbehandling f.eks Facilitate, Simplant, Nobel Guide.

Vi kan levere røntgenbildene på papir eller CD. 3D bildene leveres i DICOM format med egen viewer. 3D bildene beskrives av spesialist i kjeve-ansiktsradiologi, Bjørn Mork Knutsen.

 

Dokumentasjon

Vi ser gjerne at flg. dokumentasjon følger med henvisningen

 • Røntgenbilder (hvis man har), ev. digitale bilder ønskes tilsendt på CD/diskett og ikke på papirutskrift
 • Kliniske bilder (hvis man har)
 • Studiemodeller (hvis man har)
 • Journalutskrifter (gjelder særlig i tilfeller hvor det skal søkes trygdekontoret om støtte)

Ved perio-rehabilitering er det viktig å dokumentere når tenner eventuelt ble
ekstrahert for at det skal gi grunnlag for stønad fratrygden. Stønad ytes kun
for tenner som er ekstrahert pga periodontitt etter 1. mai 2002.

Behandling etter §5-6, pkt 14 krever attest fra lege eller psykolog

Henvisninger

Vi kan ta imot henvisninger på

Protetikk og bittfunksjon

 • Kroner
 • Broer
 • Proteser
 • Kombinasjonsprotetikk
 • Implantatprotetikk
 • Bittfunksjonsproblematikk

Kirurgi

 • Visdomstenner
 • Rotspissoperasjoner
 • Biopsi
 • Implantatkirurgi
 • Kjevekamsplastikk
 • Oroantrale fistler
 • Slimhinneforandringer
 • Kjeveleddsproblematikk
 • Ansiktssmerte

Periodonti

 • Periodontal sykdom
 • Gingivaplastikk
 • Gingivektomi
 • Lappoperasjoner
 • Periimplantit

Endodonti

 • Rotfyllinger
 • Endodontisk kirurgi
 • Vurderinger av ulike endodontiske tilstander

Kjeveortopedi