Tannlegene på Solsiden Logo

kontakt oss

KONTOR- OG POSTADRESSE: 

Trenerys gt. 8, 7042 Trondheim
Tlf.: 73 80 78 80
Faks: 73 80 78 81

E-post: post@tannsol.no
Vi ber om det ikke sendes identifiserbar sensitiv informasjon i e-post.

EVA BØRSTAD

Tannlege, spesialist i oral proetikk
E-post: eva@tannsol.no

BJØRN-K. BREVIK

Tannlege og lege, spesialist i maxillo-facila kirurgi
(kjeve-ansikts kirurgi).
E-post: bkb@tannsol.no

ROYA TORABI-GAARDEN

Tannlege, spesialist i periodonti
E-post: roya@tannsol.no

BJØRN MORK KNUTSEN

Tannlege, spesialist i kjeve-ansiktsradiologi
E-post: post@tannsol.no

OLE IDEN

Tannlege, spesialist i endodonti
E-post: post@tannsol.no