Tannlegene på Solsiden Logo

medarbeidere

EVA BØRSTAD

Medeier gjennom Tannlege Eva Børstad AS
Tannlege, spesialtannlege i protetikk og bittfunksjon
Cand. odont i 1991, Universitetet i Oslo
Spesialtannlege protetikk og bittfunksjon 2002,
Universitetet i Oslo

Distriktstannlege Lofoten 1991–92
Distriktstannlege Levanger 1992–93
Instruktørtannlege ved Universitetet i Oslo, 
klinikk for allmenn-voksen, 2000–02
Privat praksis i Trondheim siden 1993,
startet Tannlegene på Solsiden i 2003

Den norske tannlegeforening
Norsk forening for oral protetikk
Scandinavian Society of Prosthetic Dentistry

BJØRN-K. BREVIK

Medeier gjennom Medident Trondheim AS
Tannlege og lege, spesialist i kjevekirurgi og munnhulesykdommer (maxillo-facial kirurgi)
Cand. odont i 1987, universitetet i Bergen
Cand. med i 1999, NTNU, Trondheim
Spesialist i kjevekirurgi og munnhulesykdommer, juni 2004.

Privat tannlegepraksis i Trondheim siden 1987, startet Tannlegene på Solsiden i 2003
Avd.tannlege ved kjevekirurgisk avd. Regionsykehuset i Trondheim 1990-93
Turnustjeneste ved Orkdal sanitetsforenings sykehus 1999-2000
Distriktsturnus i Malvik kommune 2000-2001
Assistentlege ved kjevekirurgisk avdeling Regionsykehuset i Trondheim 2001-2002
Assistenlege ved kjeve-ansiktkirurgisk avdeling Ullevål sykehus 2002
Kst. seksjonsoverlege ved kjeve-ansiktkirurgisk avdeling Ullevvål sykehus 2002-03
Kst. overlege ved kjevekirurgisk avdeling St. Olavs Hospital 2003-2004
Overlege ved kjevekirurgisk avdeling St. Olavs Hospital 2004-2007

Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Kjevekirurgisk forening
Europeisk forening for Cranio-maxillofacial kirurgi
Academy of Osseointegration
Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin

ROYA TORABI-GAARDEN

Tannlege, spesialist i periodonti
Cand. odont i 1988, tannlegehøyskolan i Malmø, Lunds Universitet.
Toksikologistudier, Karolinska institutet i Stockholm 1990
Spesialist i periodonti i 2000, Universitetet i Oslo
Tilknyttet siden 2004

Folktandvården i Sverige 1988–1990
Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland og Troms 1991–1993
Den offentlige tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag 1993–1997
Spesialisttannlege hos spesialist i periodonti Peter Parow,Trondheim 2000–2002
Arbeidet deltid ved spesialistlegesenteret i Trondheim.

Den norske tannlegeforening
Norsk periodontistforening
Sveriges  Tandläkarförbund

OLE IDEN

Tannlege, spesialisttannlege i Endodonti
Tilknyttet siden 2010

Tannlege Ole Iden AS

Universitetet i Bergen

 

KRISTOFFER AAVATSMARK

Tannlege, spesialist i Kjeveortopedi

Tilknyttet Tannlegene på Solsiden siden 2013

EIVIND SKAAR

Tannlege, spesialist i endodonti

Tilknyttet Tannlegene på Solsiden siden 2013

BJØRN MORK KNUTSEN

Tilknyttet Tannlegene på Solsiden
Tannlege, spesialist i Kjeve-ansiktsradiologi
Cand.odont UIO 1983
Spesialist i kjeve-ansiktsradiologi 2002
Universitestlektor ved Kjeve-radiologisk avdeling Odontologiskfakultet, UIO
Privatpraksis i Halden

LINE ANETTE SKJETNE

Autorisert tannhelsesekretær
Ansatt første gang 1990–1993, og andre gang 2003

Opplæring hos tannlege Brevik
Jobbet som tannhelsesekretær fra 1990 til 1997

Parat

SISSEL AASAN

Autorisert tannhelsesekretær
Ansatt siden 2009

Tone Merethe Setsaas

Sykepleier og tannhelsesekretær

Ansatt siden 2013

Anette Krogstad

Sykepleier
Ansatt siden 2013

 

HEGE FØRSVOLL

Autorisert tannhelsesekretær

Ansatt siden 2013

TONE SANDNES

Tannhelsesekretær
Ansatt siden 2013

Arbeidet både offentlig og privat tannlegepraksis siden 2009.

Parat

SAMIRA NAZARI

Autorisert tannhelsesekretær

Ansatt siden 2013